6

CÁC KHÁCH HÀNG

ZTech nỗ lực phát triển dòng sản phẩm và giải pháp đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của các khách hàng là các cơ quan nhà nước, chính phủ, doanh nghiệp .
ZTech là một đối tác tích cực trong việc phát triển các ứng dụng dựa trên nền tảng các công nghệ các hãng uy tín như: Microsoft, IBM, Oracle… ZTech cũng là đối tác cũng các công ty lớn chuyên cung cấp các sản phẩm như: Symantec, COMPAQ, Intel, FPT, HP, v.v.

Các khách hàng chủ yếu của công ty chúng tôi


KHÁCH HÀNG KHỐI CHÍNH PHỦ
KHÁCH HÀNG KHỐI DOANH NGHIỆP
PHẦN MỀM THEO YÊU CẦU


ĐỐI TÁC CÔNG TY